Giới thiệu dịch vụ

1. Tắm bé và làm rốn cho bé.
2. Chăm sóc mẹ sau sinh.
3. Chăm sóc bé sau sinh.
4. Các sản phẩm hỗ trợ mẹ và bé sau sinh.

Quy trình làm việc

Bạn chỉ cần đặt lịch hẹn trên hệ thống hoặc gửi tin nhắn hay gọi điện đặt lịch vào số điện thoại 0919 483 405. Sau khi xác nhận thông tin, trong buổi gặp đầu tiện nhân viên sẽ tạo hóa đơn cho bạn trên sự đồng thuận của hai bên.

Khu vực hoạt động

- Quận nội thành Hà Nội.
Nếu có mong muốn làm cộng tác viên tắm bé, hãy liên hệ với số điện thoại 0919 483 405 để được đào tạo chuyên môn!